MOŽNOSTI TRÉNINKŮ

Tréninky 2x týdně

„Minimální efektivní dávka“!

Dostatek času na další aktivity, regeneraci, přítele či rodinu. Důležité je však chodit pravidelně – cvičit 1x týdně nemá smysl, budeš jen namožená a výsledky budou mizivé.Takže 2x týdně!

Tréninky 3x týdně

Nejlepší možné výsledky!

Trénink 3x týdně nám dovoluje rozdělit tréninky na „lehké – střední – těžké“ a pracovat na řadě pokročilých programů. Bereš-li cvičení vážně, jednoznačně nejlepší volba, nejen pro pokročilé žačky, ale i začátečnice.

ŠKOLNÉ

PRAVIDLA ŠKOLNÉHO:

 

  • školné se platí na celý kalendářní měsíc či měsíce (od 1. do posledního dne) 
  • tréninky jsou symetrické = Po+St nebo Út+Čt ve stejný čas (např. Po od 18h + St od 18h) 
  • dny a časy tréninků lze měnit koncem měsíce na měsíc další (nikoliv v průběhu měsíce)
  • tréninky není možné nahrazovat 
  • vracení peněz – nevychozené školné (tj. za dosud nezapočaté měsíce) – je možný vrátit zpět snížené o storno poplatek ve výši 30% z nevyužité částky

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽU UHRADIT ŠKOLNÉ? 

  • hotově na recepci gymu nebo bankovním převodem na účet: 2300769531/2010.
  • deadline pro platby je vždy 5. den v daném měsíci
  • při platbě převodem prosíme, abyste uváděly do Poznámky: jméno, dny a časy a i měsíce tréninků, jako VS použijte číslo členské kartičky (např. Monroe Marilyn, Po+St 18h, 12-01-02, VS 8888) 
email