22.-29. července, Pnětluky u Loun

První letní camp za námi! Strávily jsme intenzivní týden plný cvičení a zábavy v klidném prostředí v Pnětlukách u Loun, a zde je krátký report.

Jedním z hlavních úkolů campu byla práce na rozvoji maximalní síly – procvičovali jsme mj. shyby a dřepy na jedné noze (tzv. pistols) . Dopoledne jsme se dále soustředily na doplnění curricula cvičeni s kettelbells – něktré ze žaček úspěšně dokončily levely KB2 a KB3 systému KB5 (www.kb5.cz). Tréninky s kettelbells jsme pravideně střídaly s TRX, ostatně oba dva nástroje se velmi dobře doplňují. Dopolední trénink končil každý druhý den intenzivním cardio(myostimulo:-) během do kopce.

Intezivni strečink a sebeobrana pro ženy (za sistence Pavla Macka sifu a khru Filipa Roučka) byl hlavním programem tréninků odpoledních. Naučily jsme se též krátkou gungfu sestavu ze stylu Hung Kyun (viz www.lghk.org).

Čas mezi tréninky byl věnován hlavně vaření (zdravý pohyb na čerstvém vzduchu = chuť jídlu :-) a zaslouženému odpočinku. Večery příjemně utíkaly při ohni a kytaře – ještěže máme tolik kamarádů – muzikantů, ať už ze školy Pavla Macka sifu či školy Ivana Rzounka sifu (www.wing-chun.cz), se kterými jsme my holky z Funkčního tréninku Praha camp pořádaly.

Těšíme se na příšt druhý ročník!