FMS – testy pohybu

Motto: „Nejdříve se hýbejte dobře, teprve poté se hýbejte často!“

Jedním z klíčových principů funkčního tréninku je teze, že nelze „vršit fitness na dysfunkci“.

Funkcnitrenink.cz nabízí komplexní otestování fundamentálních pohybových vzorců, odhalení asymetrií, dysbalancí, testy aktivní flexibility, mobility a funkce stabilizačního systému díky série několika jednoduchých testů a nápravu pomocí následných kompenzačních cvičení.

  • odstranění asymetrií a dysbalancí
  • odhalení slabých článků řetězu
  • náprava fundamentálních pohybových vzorců (dřep, výkrok… )
  • zlepšení mobility kotníků, kyčlí a hrudní páteře
  • posílení hlubokého svalového stabilizačního systému
  • prevence zranění
  • zlepšení sportovních dovedností a výkonů

Odhalte vaše limitace, odstraňte „brzdy“, ať můžete jet dlouho a na plný plyn!

Cena: 999,-Kč

Retest a příp. návazná kompenzační cvičení: 299,- Kč, kompletní retest 499,- Kč.

FMS Certified!